جيل بالانجليزي

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان