جومه زرد جونم گله تو چنه

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان