جومه زرد جونم سعید کریمی

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان