جومه زرد جونم ریمیکس

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان