جومه زرد جونم حسین رستمی

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان