جسد مرلین مونرو

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان