جسد بلا روح

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان