جای تو خالیه کاش بودی پیشم

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان