جای تو خالیه پیشم

رسانه سلطان موزیک،بزرگترین رسانه در جهان